News

Kustību un objektu izrāde "KARAVĪRS"

 

15.oktobris plkst.14.00 Aģenskalna Valsts ģimnāzijā, Rīgā

17.oktobris plkst.15.00 Biržu tautas namā, Salas novads

4.novembris plkst.14.00 Liepājā

6.novembris plkst.11.00 Staļģenē

19.novembris plkst.12.00 Limbažu novada ģimnāzijā

21.novembris plkst.12.00 Balvu ģimnāzijā