News

Sākās sabiedrības balsošana par kultūras projektiem Vidzemē

Ikviens vidzemnieks līdz 23. aprīlim var paust atbalstu, nobalsojot par pieteikumiem, kas iesniegti konkursam “Vidzemes kultūras programma 2020”. Ar rezultātiem tiks iepazīstināta programmas ekspertu komisija un lēmumu par projektu atbilstību programmai, kā arī finansējuma piešķiršanu, pieņems Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas sagatavoto ieteikumu. Iesniegtie projekti aptver dažādas kultūras jomas un pasākumus Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritorijā. Kopā ir iesniegti 149 projketi t.sk. arī projekts par starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla VIDES DEJAS norisi Līgatnē no 3.-9.augustam. www.videsdeja.lv  https://www.facebook.com/Videsdeja/ 
Balsojums izsludināts, lai iesaistītu  sabiedrību un veicinātu viedokļa paušanu par to, kas vietējā mērogā ir būtiski, tomēr saņemto balsu apjoms negarantē finansējuma piešķiršanu. Iedzīvotāju balsojuma rezultāts dos skatījumu uz vidzemnieku priekšstatiem par kultūras aktivitātēm Vidzemē un ļaus lēmuma pieņēmējiem labāk izprast sabiedrības vajadzības. 
Balsot iespējams Vidzemes plānošanas reģiona vietnē http://balso.vidzeme.lv, kur publicēti visu šogad konkursam iesniegto 149 kultūras iniciatīvu projektu apraksti. Balsot var ikviens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, vietnē autorizējoties caur www.latvija.lv, tā apstiprinot savu identitāti. Katram ir iespēja atdot balsi par trim dažādiem projektiem.
Aicinām ieddzīvotājus iesaistīties un atbalstīt kādu no projketiem ar savu balsojumu!