Performances

2020.gada marta beigās, pandēmijas ierobezojumu laikā, Lilija un Edgars Lipori radīja videostāstu kanālu “PASAKAS UN TEIKAS”, kas atrodas interneta...
PAREIZĀ DISTANCE  ir izrāde kustībā, kuras idejas pamatā ir savstarpējo attiecību veidošana starp māti un bērnu. Ikvienas sabiedrības ceļš uz labāku nākotni ir...
It is a story about nature and the natural in us. On originality. About the fact that we are all together and connected in a single ecosystem - algae, fish, water, land, insects,...
   Documentary essay - motion performance "I WANT TO GO ..." is set as documentary notes and essay of movement, words ands sounds that is based on life story...
   "DANCE. SHADOWS. IMPROVISATION " – world creation in seven episodes.    Exceptional, up to now unprecedented project just because of its...